Privacy statement

Treffer Uitzendbureau B.V., gevestigd aan het Stationsplein 26-32, 1703 WB te Heerhugowaard, is
verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze
privacyverklaring.

Recht op privacy
Treffer Uitzendbureau hecht waarde aan uw recht op privacy en streeft ernaar uw persoonsgegevens
te beschermen in overeenstemming met de geldende wetgeving op het gebied van
gegevensbescherming. Zoals nu, met de invoering van de Algemene Verordening
Gegevensverwerking (AVG). Lees hier hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Van wie verzamelen wij persoonsgegevens?
• bezoekers en gebruikers van de website of mijn flexwrapp
Als je onze website bezoekt of onze app gebruikt, verzamelen we informatie gerelateerd aan het type
apparaat, browser en hoe je onze website of app gebruikt. Deze informatie helpt ons om de website
of app te verbeteren, voor jouw gebruiksgemak en om je zo goed mogelijk van dienst te zijn.
De informatie verwerken we alleen met jouw toestemming, en om de overeenkomst en/of
gebruikersvoorwaarden die we met je zijn overeengekomen goed uit te kunnen voeren.

• sollicitanten, (potentiële) kandidaten, flexwerkers, klanten of andere personen

Wij verzamelen en verwerken je gegevens voor de uitvoering van onze hr-dienstverlening,
waaronder bemiddeling, uitzenden, detachering, payroll, werving & selectie, in- en doorleen,
persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, planning en personeels- en salarisadministratie.

• zakelijke relaties

We verwerken persoonsgegevens van personen die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee wij
zaken doen, voor het doen van aanbiedingen voor en/of verstrekken van informatie over de
dienstverlening en overige activiteiten, om een zakelijke relatie te onderhouden en een
opdrachtovereenkomst te sluiten en te onderhouden.

Wanneer verzamelen wij jouw persoonsgegevens?

Wij verzamelen jouw persoonsgegevens bijvoorbeeld als;
• je onze websites bezoekt of flexwrapp gebruikt;
• je gegevens invult of achterlaat op onze website;
• je een account aanmaakt op de website of via de app;
• je inschrijft op onze vestiging

Hoelang bewaren wij jouw persoonsgegevens?

Wij bewaren jouw gegevens om te kunnen voldoen aan het doel waarvoor het verzameld is. De
vereiste bewaartermijn bepalen we aan de hand van wet- en regelgeving en eventuele claimrisico’s
waarbij het uitgangspunt is dat wij de gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk.

welke persoonsgegevens verzamelen wij van jou
We verwerken de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening; een deel van
deze gegevens is verplicht om gebruik te kunnen maken van onze dienstverlening. Zonder deze
gegevens kunnen we onze dienstverlening niet uitvoeren. Aanvullende gegevens kunnen wenselijk
zijn om de dienstverlening beter te kunnen afstemmen op jouw wensen, kwaliteiten en/of
beschikbaarheid of om te voldoen aan meer specifieke vragen of verplichtingen ten aanzien van de
functie en/of vanuit opdrachtgevers. Wij vragen je ons enkel informatie te verstrekken die juist en
relevant is.
We kunnen ook (contact)gegevens van je verzamelen indien je deze hebt geplaatst op publieke
middelen, enkel indien wij een gerechtvaardigde reden hebben om te veronderstellen dat je
geïnteresseerd zou zijn in werk of onze dienstverlening. In dat geval zullen wij je benaderen om je
interesse te toetsen om je bij ons in te schrijven conform onze voorwaarden en met inachtneming
van dit Privacystatement. Je bent zelf verantwoordelijk voor persoonlijke gegevens die beschikbaar
zijn van jou op/via het internet. Tip: check dit regelmatig en indien je niet wil dat informatie
beschikbaar is voor derden, scherm dit dan goed af.

Meer specifiek gaat het om – onder andere – de volgende (documenten met) persoonsgegevens:

Bij inschrijving;

NAW gegevens, e-mailadres en andere contactgegevens;
geboortegegevens, leeftijd, geslacht;
curriculum vitae (CV), informatie over opleiding, stages en werkervaring;
gegevens over beschikbaarheid en verlof;
andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid
van jou als kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften;
Het ID-bewijs mag bij de werving en selectie worden opgeslagen en gecontroleerd om na te gaan of
je mag werken in Nederland. Ga je niet binnen vier weken voor ons aan de slag, dan wordt het IDbewijs verwijderd.
Wij zetten ons in voor een inclusieve arbeidsmarkt, waar iedereen die kan, mee mag doen. Gegevens
zoals jouw geslacht vragen we op om met je te communiceren, gegevens over leeftijd om je in onze
systemen te identificeren en om te bepalen of wij bepaalde verplichtingen hebben (zoals met
betrekking tot het loon en of we toestemming nodig hebben van ouders of voogd).
Op het moment dat je voor Treffer kunt gaan werken/werkt/hebt gewerkt;
nationaliteit, BSN-nummer, ID bewijs.

Treffer Uitzendbureau legt uitsluitend bijzondere persoonsgegevens vast als dat nodig is om aan haar
wettelijke verplichtingen te voldoen, of indien dit anders toegelaten is bij of krachtens de wet. Met
‘bijzondere persoonsgegevens’ wordt bedoeld; gegevens over ras of etnische afkomst, politieke
opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke godsdienst of levensovertuiging, genetische en
biometrische gegevens, gezondheid, seksuele leven, lidmaatschap vakbond, strafrechtelijke
persoonsgegevens en/of persoonsgegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag.

Kandidaten (indien je (nog) niet voor Treffer Uitzendbureau hebt gewerkt)

Jouw bemiddelingsgegevens (CV, werkervaring, opleiding, testresultaten e.d.) zijn beschikbaar tot
twee jaar na het laatste contact indien je niet voor Treffer Uitzendbureau hebt gewerkt. Je krijgt
zowel een jaar na het laatste contact als twee jaar na het laatste contact een bericht van ons dat je
bij ons staat ingeschreven.
Indien je niet meer bemiddeld wilt worden neem je contact op met de vestiging per mail of
telefonisch. Wij verwijderen jouw gegevens dan definitief.
Indien je voor Treffer Uitzendbureau werkt/hebt gewerkt
Jouw persoonsgegevens zijn beschikbaar tot twee jaar na einde dienstverband.
Bepaalde persoonsgegevens zijn ten behoeve van bijvoorbeeld audits en fiscale verplichtingen langer
beschikbaar voor Treffer uitzendbureau.
Indien je niet meer bemiddeld wilt worden, dan kun je dit aangeven bij jouw contactpersoon. Je
wordt niet meer benaderd en bemiddeld door Treffer Uitzendbureau. Uw persoonsgegevens worden
in dat geval na twee jaar gearchiveerd in een afgeschermde omgeving. Jouw persoonsgegevens zijn
dan enkel beschikbaar voor Treffer Uitzendbureau onder strikte voorwaarden overeenkomstig de
daarvoor toepasselijke doelen en termijnen.

Waarom verzamelen wij jouw persoonsgegevens
Wij verzamelen jouw gegevens om;
• de overeenkomst met jou te kunnen vastleggen, onderhouden en na te komen;
• met jou te kunnen communiceren;
• een goede zakelijke relatie met jou te onderhouden, om;
• je aanbiedingen te kunnen doen, relatiegeschenken te verstrekken en/of informatie te
kunnen verstrekken over de dienstverlening en overige activiteiten;
• je te benaderen voor commerciële aanbiedingen, nieuwsbrieven, events en promotie-acties
die voor jou interessant kunnen zijn, uitsluitend indien je je hiervoor hebt aangemeld (optin);
• om te kunnen factureren;
• om de kredietwaardigheid te kunnen bepalen;
• om jou en/of jouw collega’s toegang te verstrekken tot de portal en het accountbeheer in te
regelen;
• onze dienstverlening te verbeteren.

Je rechten

Je hebt het recht om een verzoek in te dienen voor;
• inzage in de persoonsgegevens die wij van jou verwerken;
• rectificatie van je persoonsgegevens;
• verwijdering van je persoonsgegevens of beperking van verwerking: in bepaalde
omstandigheden, tenzij wij een goede reden, zoals een wettelijke verplichting, hebben om de
persoonsgegevens te verwerken of niet te verwijderen;
• beperking van of een bezwaar over de verwerking van de persoonsgegevens;
• overdracht van je gegevens.
• In geval van jouw verzoek, ter bescherming van de persoonsgegevens, zullen wij jouw
identiteit moeten kunnen vaststellen.

Beveiliging

Treffer Uitzendbureau neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
• Treffer uitzendbureau beschikt over een verwerkingsovereenkomst met de beheerder van de
website en van onze systeembeheerder.
• De netwerkverbindingen zijn beveiligd en versleuteld met SSL-technologie. Dit herkent u aan
het slotje in de adresbalk (HTTPS).
• De apparatuur en systemen zijn optimaal beschermd tegen virussen en malware.

Vragen, opmerkingen, klachten of (vermoeden) datalek

Heb je vragen, neem dan contact op met jouw contactpersoon en/of de vestiging. Indien je klachten
hebt dan horen we dat graag, zodat we je verder kunnen helpen en, zo nodig, onze
dienstverlening/werkprocessen kunnen aanpassen/verbeteren.
Heb je vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van jouw persoonsgegevens door
Treffer Uitzendbureau, neem dan contact op met de vestiging of jouw contactpersoon.
Is er sprake van een (vermoeden van) een datalek, bijvoorbeeld, vermoed u verlies of
ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens, laat het ons dan direct weten.
Wijzigingen

Treffer uitzendbureau kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of
wijzigingen aanbrengen in haar Privacystatement. Het meest actuele Privacystatement is te allen
tijde in te zien op de website. We raden je aan het privacystatement regelmatig na te lezen. Deze
versie is opgesteld in mei 2018.
Treffer uitzendbureau maakt gebruik van cookies en webstatistieken. Dat doen we om te kijken hoe
bezoekers onze website gebruiken. Deze informatie helpt ons om de site te verbeteren. Een cookie is
een bestand dat op jouw computer wordt opgeslagen. Bij een vervolgbezoek op onze website
kunnen deze cookies worden herkend. Zodra je gegevens aan ons verstrekt, door het invullen van
een formulier, doen van een sollicitatie of inschrijving waarbij je een account aanmaakt, verwerken
wij die gegevens die je aan ons verstrekt.
Wij vragen jou om ons enkel informatie te verstrekken die juist en relevant is.

Versie mei 2018